Impozitul pe constructii speciale conform OUG 102/2013.


1.Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniu la 31 decembrie a anului anterior, din care se scad:
-valoarea cladirilor pentru care se datoreaza impozit pe cladiri;
-valoarea lucrarilor de consolidare/modernizare a constructiilor aflate sau care urmeaza sa
fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
-valoarea constructiilor din grupa”Terase pe arabil,plantatii pomicole si viticole”.

2.Daca in cursul anului curent au loc modificari ale valorii constructiilor supuse noului tip de impozit, acesta nu se va recalcula.
3.Cheltuiala cu impozitul pe constructii este deductibila la calculul impozitului pe profit.
4.Contribuabilii sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii anual, pana pe data de 25 mai a anului pentru care se datoreaza, conform declaratiei care urmeaza a
se aproba prin OPANAF in 30 de zile.
5.Impozitul se plateste in 2 rate egale, pâna la 25 mai, respectiv 25 septembrie.
6.Contribuabilii nou-infiintati datoreaza impozit pe constructii incepând cu anul fiscal urmator.
7.Impozitul pe constructii reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre ANAF conform Codului de procedura fiscala.

Potrivit OUG nr. 102/2013, constructiile pentru care se va plati noul impozit sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004, cu modificarile ulterioare, respectiv unele dintre urmatoarele:
- centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice si nuclearo – electrice;
- statii si posturi de transformare, statii de conexiuni;
- piste si platforme;
- sonde de titei, gaze si sare;
- rampe de incarcare – descarcare;
- cosuri de fum si turnuri de racire;
- iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine;
- ecluze si ascensoare;
- baraje, jgheaburi pentru piscicultura;
- infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje, etc), linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console);
- platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv;
- constructii pentru transportul energiei electrice;
- lacuri artificiale de acumulare si canale de irigatii.
- ascensoare, baraje si iazuri


Va stam la dispozitie pentru detalii suplimentare.

Ec. Daniel WETTENSTEIN
Tel. 0723 122 329Date de contact

Tel: 0723.122.329
       0371.425.879

E-mail:

Toate serviciile